Tapio Wirkkala, Jacksons Design, Berlin 2016

Introduktion till den finske formgivaren Tapio Wirkkala genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2016.

Swedish Grace, Jacksons Design, Berlin 2014

Introduktion till epoken Swedish Grace genom utställningen med samma namn på Jacksons Design i Berlin 2014.

Poul Kjærholm, Jacksons Design, Berlin 2016

Introduktion till den danske formgivaren Poul Kjærholm genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2016.

Nordisk Modernism, Jacksons Design, Berlin 2015

Introduktion till Nordisk Modernism genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2015.

Ikoniska svenska sittmöbler

Ikoniska svenska sittmöbler

Taburetter, stolar och olika slags sittmöbler är viktiga och karaktärsdanande bidrag till en inredning. Vare sig det är 1700-tal eller samtida design, intar dessa sittmöbler en central plats i vårt svenska möbelarv som visar prov på innovativ formgivning och stor hantverksskicklighet.