Tapio Wirkkala, Jacksons Design, Berlin 2016

Introduktion till den finske formgivaren Tapio Wirkkala genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2016.

Swedish Grace, Jacksons Design, Berlin 2014

Introduktion till epoken Swedish Grace genom utställningen med samma namn på Jacksons Design i Berlin 2014.

Poul Kjærholm, Jacksons Design, Berlin 2016

Introduktion till den danske formgivaren Poul Kjærholm genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2016.

Nordisk Modernism, Jacksons Design, Berlin 2015

Introduktion till Nordisk Modernism genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2015.

OM SVERIGES KONST- OCH ANTIKHANDLAREFÖRENING

Sveriges Konst- och Antikhandlareförening (SKAF) grundades 1963 på Mornington Hotel i Stockholm. Konsthandlaren Gregor Aronowitsch lade grunden till föreningens stadgar och blev den förste ordföranden. Det ursprungliga syftet var, förutom att tillvarata konst- och antikhandlarnas intressen, att verka för ett gott samarbete i branschen samt måna om kvalitet och kulturarv.

För närvarande har Sveriges Konst- och Antikhandlareförening 52 medlemmar med säte i Sverige och Finland. Föreningens medlemmar är verksamma inom vitt skilda områden som antika möbler, konst, silver, glas, smycken, mattor, porslin, design, böcker, allmoge och afrikansk konst. Medlemmarna tillhör Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Det som förenar de olika företrädarna är deras djupa kunskaper och inriktningen på kvalitativa föremål.

Sveriges konst- och Antikhandlareförening ställer stora krav på sina medlemmar och borgar för att kunden kan känna sig trygg med sina köp. För att vara medlem i SKAF krävs att den sökande följer föreningens etiska regler, har gedigen föremålskunskap och håller hög kvalitetsnivå både vad gäller föremål och service.

Föreningen SKAF är medlem i den internationella föreningen CINOA, Confédération Internationale des Négociants en Oevres d´Art, grundad 1935. Genom medlemskap i CINOA, som står för hög kvalitet på internationell nivå, når föreningens medlemmar ut på världsmarknaden för konst, antikviteter och design utan geografisk gräns.

SKAF arrangerar antikmässan ”Grand Antiques” och är medarrangör till Antikmässan i Älvsjö och Helsingborgs Konst & Antikmässa.

Styrelse:

Charlotte Strömstedt, ordförande
Niklas Helms, kassör
Theo Lundgren
Fredrik Knutsson
Johan Sjöström
Pontus Silfverstolpe
Johan W. Hauffman
Victoria Astudillo

Sofia Silfverstolpe, generalsekreterare

__________________________________________________________________

GDPR – Integritetspolicy

Sveriges Konst- och Antikhandlareförening, med organisationsnummer 556299-7584, värnar om personlig integritet. Sveriges Konst- och Antikhandlareförening behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen.

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

  • Namn
  • E-postadresser
  • Postadresser

Sveriges Konst- och Antikhandlareförening skickar ut inbjudningar, digitalt eller genom tryckta kort, för att bjuda in tillolika mässor och utställningar. Sveriges Konst- och Antikhandlareförening skickar inbjudningar till kunders e-post eller postadress tills kunden själv avregistrerar sig från föreningens utskick, eller på annat sätt hör av sig till föreningen, genom de kontaktuppgifter som står längst ner på sidan.
Vid avregistrering från inbjudningar av Sveriges Konst- och Antikhandlareförening raderas samtliga personuppgifter; namn, e-postadress eller postadress, från föreningens utskickslista.

Kontaktuppgifter:

Sveriges Konst- och Antikhandlareförening
Box 55575
102 04 Stockholm
www.konstantik.se
info@konstantik.se