Tapio Wirkkala, Jacksons Design, Berlin 2016

Introduktion till den finske formgivaren Tapio Wirkkala genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2016.

Swedish Grace, Jacksons Design, Berlin 2014

Introduktion till epoken Swedish Grace genom utställningen med samma namn på Jacksons Design i Berlin 2014.

Poul Kjærholm, Jacksons Design, Berlin 2016

Introduktion till den danske formgivaren Poul Kjærholm genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2016.

Nordisk Modernism, Jacksons Design, Berlin 2015

Introduktion till Nordisk Modernism genom utställning på Jacksons Design i Berlin 2015.

Freidenfelts Antikhandel

Mats Freidenfelt

Högreståndsföremål från 1700-talet med betoning på gustavianskt, men även barock, rokoko och empire samt allmoge.

Glasberga Gård
152 59 Södertälje

+46 73 24 600 47

mats.freidenfelt@gmail.com